Stopnie dziesiętne (SD)*

Stopnie, minuty i sekundy (SMS)*

* Światowy System Geodezyjny 84 (WGS 84)