Znajdź punkt GPS na mapie

Wskazówki dojazdu z / do

Punkt początkowy

Punkt docelowy

Allow or deny location access to proceed

Inne parametry

Jeżeli tylko chcesz, aby udostępnić trasę, jako parametry możesz też wykorzystać szerokość i długość geograficzną swojego punktu początkowego i docelowego.

Samodzielnie utwórz link z następującymi parametrami: www.wspolrzedne-gps.pl?startlat=your_value_here&startlng=your_value_here&destlat=your_value_here&destlng=your_value_here

Te 4 parametry są obowiązkowe. Nie korzystaj z początkowych i końcowych parametrów, które mają pierwszeństwo. Możesz także dodać tryb, parametry autostrad, jednostek i opłat za przejazd dla wybranego środka transportu (transport lądowy, rower, tranzyt, transport pieszy) - jednostka (kilometr lub mila), autostrada (Ok lub omijaj) i opłaty (Ok lub omijaj). Pamiętaj, że jeśli korzystasz z tych opcji, Google MAPS API zmieni punkty GPS w najbliższy znany adres, który zawiera przynajmniej nazwę ulicy.

Google Maps API

Ta strona została utworzona przy użyciu Google Maps API.